• /

Obecna struktura organizacyjna firmy jest efektem doświadczeń wynikających z wieloletniej praktyki. Uwzględniając stosunkowo szeroki zakres działania firmy oraz konieczność sprostania szeregom wymogów organizacyjno-prawnych, oparta jest ora na pięciu działach oraz funkcjonujących w ich ramach „interdyscyplinarnych/międzywydziałowych Zespołach.

Pozwala nam to na skuteczne gospodarowanie posiadanym potencjałem osobowym, a zarazem zapewnia partycypację w całym procesie powstawania naszych produktów wszystkich osób (działów ) istotnych dla zapewniania NOWATORSTWA, BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU, I JAKOŚCI JEGO WYKONANIA.

 

    Visit us on

 
Information regarding cookies on this website

Our website uses cookies (ie. Cookies) for statistical, advertising and functional. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies, or has the ability to disable them in your browser, so you will not collect any information.