• /

Zanim oferowany przez nas produkt trafi do sprzedaży przechodzi długą drogę, którą przedstawia n/w algorytm, którego najważniejszym elementem są wszechstronne BADANIA.

  1. Ustalane są pożądane parametry wynikające głównie z przyszłego przeznaczenia produktu i związanych z tym z oczekiwań Klientów;
  2. Opracowywana jest dokumentacja techniczna, umożliwiająca wykonanie egzemplarzy prototypowych/próbnych. Na najnowocześniejszych programach i symulatorach weryfikowana jest poprawność projektu co znacznie przyśpiesza pracę pozwalając na eliminacje błędów konstrukcyjnych;
  3. Dokonywana jest wstępna wycena produktu i weryfikowana opłacalność jej uruchomienia;
  4. Wykonane są egzemplarze próbne, które poddawane są  poddawane BADANIOM KONSTRUKTORSKIM (których zakres wynika z właściwych norm prawnych, w tym Dyrektyw i Norm z nimi zharmonizowanych . Badania powyższe realizujemy zarówno we własnym zakresie jak i zlecamy Laboratoriom zewnętrznym (w tym akredytowanym w Polskim Centrum Akredytacji) z którymi współpracujemy;
  5. W kolejnym etapie funkcjonalność wykonanych prototypów oceniana/weryfikowana jest przez  współpracujących z nami Instalatorów z różnych dziedzin. Eliminowane są teraz ewentualne, niekorzystnie dla nich rozwiązania, bądź też wprowadzane modyfikacje, które wynikają z ich uwag, opartych na ich wieloletniej praktyce;
  6. Po tym etapie proces rozpoczyna się praktycznie od nowa, a wykonana (finalna) wersja produktu poddawana jest wymaganym BADANIOM ZWALNIAJĄCYM PRODUKT DO DYSTRYBUCJI, umożliwiającym wystawienie Deklaracji Zgodności stanowiącej bezwzględny wymóg umożliwiający wprowadzenie produktu do sprzedaży;
  7. Teraz nasz produkt trafia do sprzedaży, a my pozyskujemy/BADAMY opinie Klientów dotyczące jego przydatności, potrzeb modyfikacji, rozbudowy itp. i ……… droga rozpoczyna się od nowa w stosunku do nowego, oczekiwanego na rynku produktu.

 

 

    Visit us on

 
Information regarding cookies on this website

Our website uses cookies (ie. Cookies) for statistical, advertising and functional. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies, or has the ability to disable them in your browser, so you will not collect any information.