• 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Sklep Cyberteam obsługiwany jest przez firmę Cyberteam Sp. z o.o., z siedzibą w Zamościu, przy ulicy Kalinowice 157, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Lublina XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285290; Numer REGON 060265810; Numer NIP 922-29-08-443; Kapitał zakładowy: 200 000 PLN • 2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
  • 2.1. Sklep internetowy Cyberteam.pl, znajdujący się pod adresem www.cyberteam.pl, służy do dokonywania zakupów produktów oferowanych przez firmę Cyberteam za pośrednictwem sieci Internet.
  • 2.2. Do zakupów w sklepie internetowym Cyberteam upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
  • 2.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest posiadanie konta w sklepie Cyberteam, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
  • 2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez Cyberteam Sp. z o.o.
  • 2.5. Wysyłając ze sklepu internetowego Cyberteam zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, firma Cyberteam Sp. z o.o. jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
  • 2.6. Sklep internetowy Cyberteam.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  • 2.7. Cyberteam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli: (a) we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości (b) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
  • 2.8. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z handlowcem Cyberteam Sp. z o.o.
  • 2.9. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Cyberteam.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Firma Cyberteam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach firma Cyberteam Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną jak i e-mailową, zgodnie z pkt 4.3. i 4.4. niniejszego Regulaminu.
  • 2.10. Spółka Cyberteam Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy Cyberteam.pl, wystawia dokument sprzedaży paragon lub na potrzeby podmiotów gospodarczych faktury VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
  • 2.11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

 • 3.CENA WYSYŁKI
  • 3.1. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy płatności oraz wysokości zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące cen przesyłek zawarte są w dziale koszty przesyłek.

 

 • 4.WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
  • 4.1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierski współpracujących z Cyberteam Sp. z o.o.
  • 4.2. Cyberteam Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez formularz dostępny po zalogowaniu.
  • 4.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
   • 4.3.1. sprawdzeniu przez Cyberteam Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych,
   • 4.3.2. w przypadku pierwszego zakupu Zamawiającego po dokonaniu rejestracji skontaktowaniu się telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
   Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
  • 4.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Cyberteam Sp. z o.o. wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/ rachunku.
  • 4.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli Cyberteam Sp. z o.o. kontaktując się telefonicznie pod nr tel. 084 616 75 00.

 

 • 5. REKLAMACJE I GWARANCJE
  • 5.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
  • 5.2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz rachunkiem/fakturą po uprzednim zgłoszeniu reklamacji po zalogowaniu w panelu użytkownika.
  • 5.3. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta.
  • 5.4. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt odbiorcy.
  • 5.5. Odstąpienia od umowy kupna należy kierować bezpośrednio do punktu obsługującego konkretną dostawę towaru - na adres przedstawiony na dokumencie sprzedaży.
  • 5.6. Pełne zasady odpowiedzialnoœci gwarancyjnej oraz tryb postępowania reklamacyjnego znajduje się tutaj.

 

 • 6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
  • 6.1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • 6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
  • 6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli nosi on ślady użytkowania lub Zamawiający zdjął np. plomby zabezpieczające towar.
  • 6.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.
  • 6.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Cyberteam Sp. z o.o. zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu przez Cyberteam Sp. z o.o. na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

 

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Firma Cyberteam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  • 7.1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • 7.2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Cyberteam,
  • 7.3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego Cyberteam,
  • 7.4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
  • Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: cyberteam@cyberteam.pl Cyberteam Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych?.
  • 7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

             Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

  W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: cyberteam@cyberteam.pl

 

  Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub listownie i telefoniczne na adres:  Cyberteam Sp. z o.o.  22-400 Zamość, Kalinowice 157

 

  tel: 084 616 75 00, fax: 084 616 73 63

 

   cyberteam@cyberteam.pl

  Odwiedź nas na

  Szybki Kontakt

 • Cyberteam Sp. z o.o.
  ul. Strefowa 8,
  22-400 Zamość

  Telefon: 84 616 76 00
  Kontakt handlowy: 84 616 76 60
  E-mail: cyberteam@cyberteam.pl

x Informacja dotycząca cookies na tej stronie internetowej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.