• /

 


 2022 r.

Program operacyjny:

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie: 1.2
Nazwa i adres Beneficjenta: Cyberteam Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu: POPW. 01.02.00-06-0058/22, Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji Cyberteam Sp. z o.o.
Numer Umowy o dofinansowanie: POPW. 01.02.00-06-0058/22-00

 


 2021 r.
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie: 4.2
Nazwa i adres Beneficjenta: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak, ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu: RPLU.04.02.00-06-0156/20, Produkcja energii z odnawialnych źródeł w przedsiębiorstwie Nowak Technologie
Numer Umowy o dofinansowanie:

RPLU.04.02.00-06-0156/20-00

 


 2020 r.
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: III konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie: 3.7
Nazwa i adres Beneficjenta: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak, ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu: RPLU.03.07.00-06-0043/20, Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji innowacyjnych szaf dzielonych
Numer Umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0043/20

 


 2017 r.
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa: III konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie: 3.7
Nazwa i adres Beneficjenta: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak, ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu: RPLU.03.07.00-06-0154/16, Uruchomienie produkcji innowacyjnych szaf telekomunikacyjnych
Numer Umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0154/16

 


 2015 r.
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Działanie: 1.3
Nazwa i adres Beneficjenta: Cyberteam spółka z o.o., Kalinowice 157, 22-400 Kalinowice
Numer i tytuł projektu: 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-041/11, Uruchomienie produkcji czterech innowacyjnych typów anten
z obudową przez firmę Cyberteam Sp. z o.o.
Numer Umowy o dofinansowanie: 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-041/11

 


 2014 r.
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Działanie: 1.3
Nazwa i adres Beneficjenta: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak, Kalinowice 157, 22-400 Kalinowice
Numer i tytuł projektu: 12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-007/13, Uruchomienie produkcji testera szczelności głowic silnikowych.
Numer Umowy o dofinansowanie: 12.12-UDA_RPLU.01.03.00-06-007/13

 


 2012 r.
Projekt numer: RPLU.01.02.00-06-005/10
Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych anten typu zintegrowanego Airbox23 ECO przez firmę Cyberteam Sp. z o.o.
Beneficjent: Cyberteam Sp. z o.o.
Adres Kalinowice 157, 22-400 Kalinowice

 

    Visit us on

 
Information regarding cookies on this website

Our website uses cookies (ie. Cookies) for statistical, advertising and functional. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies, or has the ability to disable them in your browser, so you will not collect any information.