• /

NASZYM CELEM JEST:

 • dostarczanie naszym Klientom bezpiecznych, nowoczesnych  wyrobów, zaprojektowanych i wykonanych na wysokim poziomie jakościowym, spełniających ich oczekiwania oraz wymagania prawne;
 • nieustanne dokładanie starań, aby świadome działania naszego personelu były gwarancją bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich;
 • kształtowanie partnerskich i korzystnych dla wszystkich stron stosunków z Klientami, Dostawcami oraz innymi Podmiotami zewnętrznymi, a przez to zapewnianie długotrwałego funkcjonowania firmy oraz ciągłego jej rozwoju.

 Mając na uwadze zmieniające się warunki prawne i biznesowe oraz ciągłą ewolucję oczekiwań Klientów - DEKLARUJEMY:

 • spełnianie wymagań właściwych Norm dotyczących naszych produktów,
 • utrzymanie innowacyjności i konkurencyjności, skuteczności i bezpieczeństwa
 • stałe doskonalenie organizacji dla zapewnienia odpowiedniej sprawności działania i zarządzania,
 • utrzymanie deklarowanego poziomu jakości wyrobów,
 • dążenie do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko oraz zapewniania bezpieczeństwa Pracowników, Klientów, Dostawców w trakcie procesów produkcji, magazynowania i dystrybucji i w tym celu min.:
  - stosujemy ekologiczny system ogrzewania oraz wykorzystujemy wyłącznie oświetlenie LED, zamiast klasycznych żarówek i świetlówek;
  - współpracujemy z Organizacją Odzysku Zużytego sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w zakresie odzyskiwania u utylizacji takowego sprzętu;
  - realizujemy wszelkie obowiązki wynikające ze statusu „Wprowadzającego produkty w opakowaniach” – w tym finansowanie Publicznych Kampanii Edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska;
  - wprowadziliśmy E-Faktury – zachęcamy do korzystania z nich.
 • organizowanie i prowadzenie działań, ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiednio do wprowadzanych nowych technik pracy, technologii oraz naszej oferty, w  której się SPECJALIZUJEMY.


  Współpracujemy z:

   

    

  Visit us on

 
Information regarding cookies on this website

Our website uses cookies (ie. Cookies) for statistical, advertising and functional. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies, or has the ability to disable them in your browser, so you will not collect any information.